Ana içeriğe atla

Merkezin faaliyet alanları:

a)Endüstriyel robotlar birimi, mobil robot birimi, askeri (güvenlik) amaçlı robot birimi, sürü robot birimi, robot ar-ge birimi, robot görmesi, yapay zeka birimi, eğitim birimi alanlarında gerekli altyapı ve teknolojileri sağlamak. Bu alanla ilgili ihtiyaç duyulması durumunda yeni birimler ve benzer çalışma alanları oluşturmak.

 b)İlgili birimlerde araştırma projeleri geliştirmek ve sanayinin bu alanda karşılaştığı problemlere çözümler üretmek ve projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

c)Dünyadaki ve ülkemizdeki benzer merkez ve ilgili sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak ve merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek.

ç) Ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak ve desteklemek, bu tip organizasyon ve faaliyetleri desteklemek ve düzenlenmesine öncülük etmek.

d)Robot teknolojileri konularında lisans/yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarında kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak.

e)Robot teknolojilerini topluma tanıtmak.

f)İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine robot yapım eğitimleri düzenlemek.

g)Ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarını desteklemek ve yarışmalar için ilgili mevzuata göre sertifikalı hakem yetiştirmek.

ğ) Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, gerekli eğitimleri vermek.

h)Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ı) Merkezin çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin laboratuvarlarından, laboratuvarlarındaki makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı imkanlarından Merkezin araştırmacılarının faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.